top of page

TRUCKMATE -ЗӨӨВРИЙН ЖИН

2

MTW – ЗӨӨВРИЙН ДИНАМИК ЖИН

INFINITY – БАГА, ӨНДӨР ХУРДНЫ ЖИН

1

FORCE 1 – ДИНАМИК ЖИН

3

FORCE 2, FORCE 4 – УУЛ УУРХАЙН ЖИН

bottom of page