top of page
INFINITY – БАГА, ӨНДӨР ХУРДНЫ ЖИН
Галт тэргийг зогсоохгүйгээр тэнхлэг, вагон тус бүр ба нийт галт тэрэгийн жинг хэмжинэ. Жинлэх үед мөн вагон бүрийн дугуйг хянана. Бүрэн автомат ажиллагаатай. Ажиллагааг нь зайнаас хянах боломжтой.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ДАВУУ ТАЛ

bottom of page